Daha iyi bir deneyim için lütfen tarayıcınızı Chrome, FIREFOX, Opera veya Internet Explorer 'a değiştirin.
  • Giriş
  • Kayıt

Üyelik Sözleşmesi

Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

1. Bu internet sitesinde ve mobil uygulamada sunulan hizmetler aramadur.com (bundan böyle kısaca “AramaDur” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve sitenin yasal sahibi AramaDur olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi AramaDur’a aittir.

2. Tanımlar:

Kullanıcı: Siteyi doğrudan ziyaret eden herkes “Kullanıcı” sıfatını taşır. Kullanıcı’lara sunulan tüm hizmetlerin Kullanıcı’lar tarafından kullanımı ve üyeliği, bu kullanım koşullarına tabidir.
Site: AramaDur’a ait olan aramadur.com alan adlı internet sitesini ifade eder.
Hizmet/Hizmetler: “Kullanıcı” ların “Site”de ilan yayınlamak için AramaDur’da üyelik oluşturması kapsamında Site üzerinden ulaşacağı hizmetleri ifade eder.
Mobil Uygulama: Site’ye mobil cihazlardan erişim için App Store ve Google Play Store’dan indirilen yazılımlar.
Kurumsal Üye: “Site”ye ticari ve kişisel bilgilerinin vererek üye olup ilanlarını yayınlatan gerçek ve tüzel kişiler (emlak ofisleri, bankalar, inşaat firmaları, oto galeriler, işveren firmalar)
Bireysel Üye: Siteye kişisel bilgilerini vererek üye olup ilanını yayınlatan gerçek ve tüzel kişiler

3. Site hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, AramaDur tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

4. Fikri Mülkiyet Hakları:

4.1. Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Site’de yayınlayacağı ilan içeriklerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu da dahil olmak ilgili mevzuat kapsamında 3.kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini; ilanlarda yer alacak içeriklerde bahsi geçen Kanunlar kapsamında korunan bir fikri veya sınai mülkiyet hakkı olması halinde hukuka uygun olarak gereken tüm izinleri, hak ve yetkiyi aldığını/alacağını ve bu izinlerin alınmasından sadece kendisinin sorumlu olduğunu; aksi halde 3. kişiler ve/veya AramaDur nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Site’de yayınlacağı ilanlarda yer alan ve korumaya tabi olan içeriklerin FSEK’in 21.ve 25. maddelerinde düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklarının AramaDur tarafından reklam ve pazarlama faaliyetleri ve işbu Üyelik Sözleşmesi’nin 5.12. maddesi kapsamında herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanılabileceğini işbu Üyelik Sözleşmesi ile herhangi bir ücret talep etmeksizin izin verdiğini ve bu izni vermeye hukuka uygun olarak yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcı, AramaDur’un marka ismi ve logosu da dahil olmak üzere Site’de ve sair uygulamalarında yer alan ve FSEK, Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuatlar uyarınca korumaya konu olan hiçbir içeriği, kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, kullanmayacağını ve kullandırmayacağını, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, yaymayacağını, bunlara bağlı çalışmalar yapmayacağını ve Site ve uygulamalarında yer alan kod ve yazılımlara hiçbir eklemeye yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, AramaDur’ın uğrayabileceği tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Kullanımına İlişkin Koşullar:

5.1. AramaDur internet sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki site kullanım şartlarını okuyun. Siteyi herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçi ve üyeler bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır. Şartları kabul etmiyorsanız lütfen siteyi kullanmayın.

5.2. AramaDur, ücretsiz ilan sisteminin suistimalini önlemek amacıyla uygunsuz gördüğü ilanları reddetme ve silme hakkına sahiptir.

5.3. AramaDur hiçbir sebep beyan etmeden istediği Kullanıcı’ların üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

5.4. Kullanıcı’lar, AramaDur’un herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. AramaDur bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir.

5.5. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması, siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi, gerçek olmayan (spam) ya da gereksiz ve mantıksız ilanlar verilmesi de bu yasağa dahildir. Site vasıtasıyla diğer üyeler ile yaptığınız yazışmalar ilan hakkında ve yasal olmalıdır, spam’ı önlemek ve Kullanıcı deneyimini arttırmak için yazışma yapabilmek için cep telefonu doğrulama işlemi yapılması zorunludur.

5.6. Kullanıcı’lar, sitenin sunduğu çeşitli hizmetleri kullanırken, genel ahlaka, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere ve ilgili uluslararası mevzuata uymakla yükümlüdür. Kullanıcı adınız da dahil olmak üzere sitemize gönderdiğiniz tüm bilgiler, sitemizin forumlarına yazdığınız tüm yazılar, diğer Kullanıcı’larımıza gönderdiğiniz tüm mesajlar, ve interaktif sistemleri kullanarak sitemize eklediğiniz tüm ilanlar, tanımlar, örnek cümleler ve grafikler, genel ahlaka ve söz konusu yasa ve yönetmeliklere uygun ve gerçek olmak zorundadır. Kullanıcı’ların oluşturduğu tüm içerik ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan Kullanıcı’ya aittir. Bu şekilde uygun olmayan veya sahte ilanlar hemen yayından kaldırılır ve hesabınız bloke edilir.

5.7. İlanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan veya kiralan vasıtaya, gayrimenkule, ürüne ait olmalıdır. Kullanılan fotoğraflar üzerinde herhangi bir yazı, logo veya filigran bulunmamalıdır.

5.8. İlan girişlerinde belirtilen ölçütlerde doğru bilgiler yer almalıdır.

5.9. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır.

5.10. İlan girişleri mutlaka vasıta/gayrimenkul/iş sahibi tarafından veya vasıta/gayrimenkul/iş sahibinin onayı alınarak yapılmalıdır.

5.11. Reklam şeklinde verilen ilanlar, içeriği zayıf ve baştan savma ilanlar onaylanmaz. Spam olarak devamlı onay almayan ilanlar sebebiyle hesabınız bloke edilir.

5.12. İlanlar daha fazla alıcıya veya ilgiliye ulaşmak amacıyla çeşitli sosyal medya sitelerinde paylaşılır. Kullanıcı, AramaDur’da yayınladığı ilanların linklerinin ve içeriğinin, AramaDur tarafından ilgili ilanın görüntülenme sayısının artırılması ve/veya reklam, pazarlama, sponsorluk vb. amaçlarla kendi kontrolünde olmayan iş ortaklarının internet sitelerinde ve/veya kendi adına yapacağı reklam ve pazarlama çalışmalarının içeriğinde kullanılabileceği gibi Site’de yayınlanan ilan içeriğine ekleme yapmak suretiyle de bu çalışmalara yer verebileceğini; bahsi geçen link ve çalışmalarla ilgili olarak AramaDur’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve söz konusu işbirliklerinden kaynaklanan herhangi bir ücret talebi hakkı olmadığını bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.

5.13. AramaDur tüm iyi niyetine ve güvenlik önlemlerine rağmen, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

5.14. AramaDur, yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin Kullanıcı’ları hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.

6. Kişisel Verilerin Korunması:

6.1. AramaDur, kendisine aktarılan Kişisel Veri’leri, Üyelik Sözleşmesi’nden doğan edimlerinin ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle ve bu ifaların yerine getirilebilmesi amacıyla ve bu edimlerin ifası süresince 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) dahil yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek kaydıyla işleyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.2. AramaDur, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki Kişisel Verileri işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan edimlerinin ifası amacıyla ve bu edimlerin ifası süresince KVKK dahil yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek kaydıyla üçüncü kişilere ya da kurumlara aktarmaya yetkilidir.

6.3. Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında AramaDur’da yayınlayacağı ilan içeriklerinde KVKK dahil ilgili mevzuat uyarınca gerekli açık rıza alınmadan veya açık rıza aranmaksızın Kişisel Verilerin işlenebilmesine yönelik KVKK’da belirtilen şartların sağlanmaması halinde, herhangi bir gerçek kişiye ait Kişisel Veriyi ilan içeriğinde kullanmayacağını aksi halde AramaDur’un, yöneticilerinin veya çalışanlarının herhangi bir zarara uğraması durumunda, AramaDur’un talebine binaen ve derhal bu zararı AramaDur’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6.4. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, şirketimizle yaptığınız veya yapacağınız sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgisi olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası dışındaki konularda sizin açık rızanızdır.

6.5. Sunduğunuz bilgiler sitemizin Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na (“Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması“) tabi olacaktır.

7. Mücbir Sebepler

Mücbir sebeplerden (elektrik kesintisi, donanım problemleri, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, savaş, seferberlik, grev, alt yapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, AramaDur hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiç bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden AramaDur’un, işbu sözleşme altında açıkça taahhüt ettiği hususlar dışında Kullanıcılar’a karşı hiç bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı, sözleşmenin ihlal edildiği ve/veya kendisinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı iddialarıyla veya diğer sebeplerle AramaDur’dan hiç bir talepte bulunamaz.

8. Hizmet

Verilen Hizmet, Kullanıcı’ların yeni veya kullanılmış ikinci el mallar, vasıta, gayrimenkul, eleman ve bilumum bireysel ve ticari ilanları listeleyebilmeleri ve bu ilanlara göz atabilecekleri bir çevrim içi ortam içermektedir. Bu Ürünler ve ilanlar tarafımızdan değil, Kullanıcı’lar tarafından sağlanmaktadır. Herhangi bir Ürün satmadığımız gibi kullanıma da sunmamaktayız. Ürünleri satın almadığımız gibi başka bir şekilde temin etmediğimizi ve Ürünler’in herhangi bir şekilde satışını, satın alınmasını veya devrine aracılık etmediğimizi de belirtmek isteriz.

9. Sorumluluk:

9.1. Ürün ilanı yayımlamak ve bu Ürünle ilgili herhangi bir işlem yapıp devredebilmek için sahip olunması gereken yetki ve izinlere sahip olmak ve varsa şartları sağlamak zorundasınız; bu işlemleri yapmak için yasal olarak kabul edilen yaşta değil iseniz, uygun veli veya vasinin rızası ile gereken yetki ve izinleri edinebilirsiniz.

9.2. Herhangi bir ilan veya Ürün ile ilgili olarak Ürünün nakliyesi ya da teslimatı, ödemesi de dahil olmak üzere ürünle ilgili herhangi bir işlem ya da devri veya bu gibi Ürün veya ilan ile ilgili Kullanıcı’lar arasında çıkacak uyuşmazlıklardan hiçbir şekilde sorumlu ya da mesul değilizdir. Lütfen bir ürünü satın alırken, satarken veya başka bir şekilde devrederken veya ürün için ödeme yapıp alırken dikkatli ve temkinli davranınız. Aramadur, Kullanıcı’nın gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiç bir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı Kullanıcı’ya aittir.

9.3. AramaDur, siteye erişilmesi, sitenin ya da site’deki bilgilerin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. AramaDur, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi ya da sitenin kullanılması ile AramaDur’un, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

10. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sayfada yer alan kullanım şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar, münhasıran Türk hukukuna ve Tekirdağ mahkemeleri ve icra dairelerinin yargı yetkisine tabidir.

11. Yürürlük ve Kabul

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet almaya başladığı andan itibaren işbu Kullanım Koşulları yürürlüğe girmektedir. AramaDur, dilediği zaman işbu koşulları ve internet sitesindeki ve mobil uygulamada bulunan yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır. Kullanıcılarına siteye veya mobil uygulamaya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.Herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir.

Top