Daha iyi bir deneyim için lütfen tarayıcınızı Chrome, FIREFOX, Opera veya Internet Explorer 'a değiştirin.
İnşaat Sektörü İçin Çözüm Yolları

İnşaat Sektörü İçin Çözüm Yolları

Günümüzde bu sektör 4 milyon kişiye çalışma imkânı sağlamaktadır. Bunun 2 milyon çalışanı doğrudan sektörün içinde bulunan kişilerden oluşmaktadır. Geriye kalan kısmı bu sektörün tedarikçisi ve yan sektörleridir. Bu rakamlar milli istihdam istatistiklerinde hiç azımsanmayacak kadar yüksektir. Her 5 kişiden biri inşaat sektöründe çalışan bir istihdam oranı, devlet ve bağlı olduğu kurumlar tarafından kontrol altında tutulması ve gerekli disiplinlerin sağlanması gerekmektedir.

Son dönemlerde ülkemizde, sektör çeşitli sebeplerden dalgalanma ve durulma politikası izlemektedir. Bu sebeplerden bazıları; malzeme fiyatlarının artması, mezun olan mühendisler, mimarlar ve teknikerler sayısının ihtiyaçtan fazla olması, sektörde çalışan işçi sınıfının rekabet dolayısıyla kalitesiz ve bilinçsiz iş yapmasıdır. Bu gibi sebepler sektörde disiplinsizlik, duraklama ve değer kaybetme sorunlarını beraberinde getirir.

Bu konuda ülkemizde yetkin kişiler tarafından çözüm yolları aranmaktadır. Bazı gelişmiş ülkelerdeki sektör standartları baz alınmakta ve ülkemiz standartları olarak kullanılmaktadır. Fakat bu yetersiz gelmekte ve etkisiz kalmaktadır. Öncelikle işçi sınıfı yetkin sektör çalışanları gibi (Mühendis/Mimar) profesyonel eğitim almalı ve sertifikalandırılmalıdır. Böylece kaliteli ürün ve doyurucu işler yapılarak sektörün önemli bir kısmı güvence altına alınmalıdır.

Müteahhitler

Sektörün önemli bir parçası olan müteahhit sınıfı kesinlikle disiplin altına alınmalı ve sınırlandırılmalıdır. Böylece müteahhit ile mimar ve mühendisler arasındaki ilişki, kuralcı ve standartlara uygun olmalıdır. Mühendis ve mimarların imza yetkileri müteahhitler tarafından suistimal edilmemelidir.

İmarsız Yapılanma

Ülkemizde kaçak yollarla imal edilen bina sayısı oldukça fazladır. Böyle bir yapılanma hem görüntü açısında hem de deprem dayanıklılığı açısından kesinlikle doğru değildir. Anlık çıkarlar doğrultusunda başvurulan bu kaçak yol ileriki zamanlarda ömrünü dolduran binaların yıkılıp yapılmasında aşılmaz bir engel doğurur. Böyle bir sektör kendini yenileyemez hale gelir ve günümüzde olduğu gibi sektörün bocalamasına sebep olur.

İş Güvenliği

Diğer bir konu iş güvenliği hem maddi hem de manevi açıdan sektörü doğrudan etkilemektedir. İş güvenliği eğitimleri almayan çalışanlar, iş sahasında iş güvenliği elemanları çalıştırmayan müteahhitler ve sahaya temin edilmeyen güvenlik ekipmanları. Saydıklarım sektörün en riskli kısmının ihmal edildiği bazı durumlardır.

Bu konuda kanunen gerekli önlemler alınmasına rağmen sektör çalışanlarının çoğunun eğitimsiz kişilerden olmasından kaynaklanır. Sonuç olarak bunları aşmanın tek yolu sektörün eğitim oranını yükseltmek ve devlet destekli disiplin uygulamaların artmasıdır.

0/5 (0 Oy)

yorumunuzu bırakın


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top