Daha iyi bir deneyim için lütfen tarayıcınızı Chrome, FIREFOX, Opera veya Internet Explorer 'a değiştirin.
 • Giriş
 • Kayıt

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

AramaDur olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. AramaDur olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, aramadur.com ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

● Kişisel Veri Nedir?
Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz, adresiniz, ödeme işlemleri için tarafımıza ilettiğiniz banka hesap bilgileriniz, telefon numaranız, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

● Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?
AramaDur ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için AramaDur kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir:

 • Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi.
 • Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon v.s. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız operatör ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılması.
 • Şikayetlerinizin takibi ve giderilmesi.
 • Size bütün kanallarımızda daha iyi hizmet sunulması, aramadur.com`un ve iş ortaklarının ürünleri, hizmetleri, reklamları, kampanyaları hakkında haber verilebilmesi.
 • Size özel kampanya ve faydalar hazırlayabilmesi ve kullandırılabilmesi.
 • Memnuniyetinizi ölçebilmek için anket yapılabilmesi.
 • Çağrı merkezi hizmetlerinin sunulabilmesi.
 • aramadur.com için operasyonel ve stratejik seviyede karar alabilmek ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması amaçları ile ancak bununla sınırlı kalmaksızın kişisel verileriniz, Kişisel Veri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde çizilen çerçeve içinde, Şirketimiz ilgili birimleri, stratejik ortaklarımız ve/veya yetkilendireceğimiz özel ya da tüzel kişiler tarafından toplanabilir, saklanabilir, raporlanabilir, işlenebilir, analiz edilebilir ve ilgi tüzel veya özel kişilerle paylaşılabilir.

 
aramadur.com tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.

 • Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası) ve diğer benzer veriler.
 • Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, iletişim bilgileri, ilan numaraları.
 • Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketi arama nedenleriniz, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, ilan önceliklendirme seçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, Portal’a son giriş tarihi, , girilen arama terimleri, kullanıcı tarafından yayınlanan ilanda kullanılan fiyat, ziyaret edilen ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler, IP bilgileri.
 • Ödeme Verileri: Müşteri fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.
 • İçerik Verileri: Kurumsal üyeliğin gerçekliğine dair talep edilen belgeler (vergi belgesi fotokopisi), ilan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, ilan reddetme nedeni, Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, arama nedeni gibi benzer veriler.
 • Görsel ve İşitsel Veri: ilan verirken yüklenen fotoğraflar ve videolar.

 
Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, şirketimizle yaptığınız veya yapacağınız sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgisi olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası dışındaki konularda sizin açık rızanızdır.

● Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, danışmanlarımıza, avukatlarımıza, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı şirketlere, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, işbirliği yaptığımız veya hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışı bankalar (muhabir bankalar dahil), finansal kuruluşlar, ödeme kuruluşları ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir. Herhangi bir satın alma işleminde kredi kartı bilgileriniz ödeme hizmeti aldığınız ödeme kuruluşumuz iyzco Ödeme Hizmetleri A.Ş. hesabına aktarılır ve taksitler bitinceye kadar ödeme kuruluşu iyzco Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından saklanır. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

● Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?
Kişisel verileriniz AramaDur’un yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve AramaDur standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

● Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?
KVKK’ya uygun olarak, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

● Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

● Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?
Hakkınızda saklanan tüm bilgileri tarafınıza iletmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. https://aramadur.com/iletisim/ adresindeki iletişim formuna talebinizi göndererek kişisel bilgilerinizi sildirebilir, düzeltebilir veya gözden geçirebilirsiniz.

Çerezler (Cookies)

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır.Bir çerez genellikle; alındığı web sitesinin adını, cookie’nin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süre ile tutulacağı), ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir.

Çerez’leri; internet sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız. Çerez’leri aynı zamanda gelecekte sitelerim üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca çerez’leri, insanların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız.Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Google Analytics

Sayfaların kalitesini iyileştirmek için site kullanımını izlemek için Google Analytics. Google Analytics, yalnızca web sitesi yönetimi için istatistiksel veriler sağlar. Google Analytics çerezleri kullanır.

Google Analytics çerez kullanımı, Google gizlilik şartları sayfalarını inceleyebilirsiniz.

AramaDur internet sitesine ilk girişinizde, bilgisayarınıza bir cookie; yani sizi ayrı bir kullanıcı olarak gösteren küçük bir bilgi parçası gönderilir. Bunun da temelinde sizin daha memnun kalacağınız bir kalite düzeyini yakalama çabamız yatar. Elbette siz bilgisayarınızda cookie’leri reddedecek ayarları yapabilirsiniz. Ancak bu şekilde kimi özelleştirilmiş hizmetler size ulaşmayabilir. Yasal bir gerekçe olmadıkça, cookie’ler vasıtasıyla sağlanan bilgiler de hiç kimse ile paylaşılmaz.

Top