Daha iyi bir deneyim için lütfen tarayıcınızı Chrome, FIREFOX, Opera veya Internet Explorer 'a değiştirin.

Kişisel verilerin korunması

AramaDur olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. AramaDur olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, AramaDur.com ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

● Kişisel Veri Nedir?
Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

● Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?
AramaDur ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için AramaDur kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

● Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?
Kişisel verileriniz bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

● Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?
Kişisel verileriniz AramaDur’un yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve AramaDur standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

● Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?
KVKK’ya uygun olarak, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

● Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

● Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?
Hakkınızda saklanan tüm bilgileri tarafınıza iletmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. https://aramadur.com/iletisim/ adresindeki iletişim formuna talebinizi göndererek kişisel bilgilerinizi sildirebilir, düzeltebilir veya gözden geçirebilirsiniz.

 

Çerezler (Cookies)

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır.Bir çerez genellikle; alındığı web sitesinin adını, cookie’nin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süre ile tutulacağı), ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir.

Çerez’leri; internet sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız. Çerez’leri aynı zamanda gelecekte sitelerim üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca çerez’leri, insanların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız.Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Google Analytics

Sayfaların kalitesini iyileştirmek için site kullanımını izlemek için Google Analytics. Google Analytics, yalnızca web sitesi yönetimi için istatistiksel veriler sağlar. Google Analytics çerezleri kullanır.

Google Analytics çerez kullanımı, Google gizlilik şartları sayfalarını inceleyebilirsiniz.

AramaDur web sitelerine ilk girişinizde, bilgisayarınıza bir cookie; yani sizi ayrı bir kullanıcı olarak gösteren küçük bir bilgi parçası gönderilir. Bunun da temelinde sizin daha memnun kalacağınız bir kalite düzeyini yakalama çabamız yatar. Elbette siz bilgisayarınızda cookie’leri reddedecek ayarları yapabilirsiniz. Ancak bu şekilde kimi özelleştirilmiş hizmetler size ulaşmayabilir. Yasal bir gerekçe olmadıkça, cookie’ler vasıtasıyla sağlanan bilgiler de hiç kimse ile paylaşılmaz.

Top