Daha iyi bir deneyim için lütfen tarayıcınızı Chrome, FIREFOX, Opera veya Internet Explorer 'a değiştirin.
Çalışma Hayatında Endüstrilerin Rolü

Çalışma Hayatında Endüstrilerin Rolü

Bir ülkenin ekonomisinin gelişmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bir endüstri üretime veya hizmete yöneliktir ve istihdam olanakları sağlar. Bir sektörde, aynı malları üretebilen veya aynı hizmetleri sağlayan bir dizi kamu ve özel şirket faaliyet göstermektedir, ancak işlerini yürütmek için farklı stratejiler ve yönergeler izlemektedir. Halka açık ve özel limited şirketler lerini kurmak veya işletmek için fon üretmek amacıyla hisse satarlar ve bu hissedarlar bir şirketin yasal sahipleridir. Genel olarak, hisselerin çoğunluğuna sahip olanların bir şirketin karar vermesinde daha fazla etkisi vardır. Azınlık pay sahiplerinin hakları elden çıkarıldığında veya çoğunluk pay sahiplerinden ayrıldığında, şirketin operasyonel verimsizliği ile sonuçlanan bir çalışma sorun yaratır.

Ortaklar ve Hakları

Hissedar olarak da bilinen hissedar, bir limited şirketin yasal sahibi olan kişidir. Mülkiyet, özel veya halka açık bir limited şirketin hisse senetleri satın alınarak elde edilir. Hissedarlar bir şirketin sahibi olarak bilinmesine rağmen, yalnızca gerçekten sahip oldukları hisse için talepte bulunabilir, ancak şirketin kendisi için talepte bulunamazlar. Bu paylar şirketler tarafından bir işletme başlatmak veya işletmek için para toplamak amacıyla verilir.
Hissedarlar, sahip oldukları hisselerin türlerine göre, gerektiğinde kullanabilecekleri özel haklar verebilir. Haklardan birkaçı şu şekildedir:

Bir alıcı varsa hisse satma hakkı
Oy hakkı ve yönetim kurulundan aday gösterilen yöneticileri seçme
Karar verme veya direktör aday gösterme hakkı
Beyanında temettü alma hakkı
Şirket tarafından yeni çıkarılan payları satın alma hakkı
Tasfiye edildiğinde varlık hakkı

Bu haklar arasında, karar alma ve yönlendirme önerme hakkı, çoğunluk hissedarlarının çoğunluğunun hakim olduğu ve etkilediği en kritik ve tartışmalı olanıdır. Bu hissedar hakları bir şirketin kurumsal yönetim politikalarına bağlıdır. Farklı şirketler farklı politikalara sahiptir ve hissedarlar bu politikaları gözden geçirmeli ve haklarının farkında olmalıdır.
Azınlık hissedarı sorunları iki şekilde ele alınabilir. Birincisi, azınlık hissedarı olduğunuz, ya daha iyi davranmak ya da satın alınmak için neler yapabileceğinizi merak etmek. Diğeri ise azınlık hissedarı hakkında ne yapılacağını merak eden hissedarı olduğunuz yer.

Kurumsal Yönetim

Dünya Bankası’nın kurumsal yönetim değerlendirmeleri, dünya çapında kurumsal yönetimin önemi konusunda artan bir endişe olduğunu ortaya koydu. Değerlendirilen ülkelerin çoğunluğu,Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) kurumsal yönetim ilkeleri altındaki yasal ve düzenleyici yapılarını yükseltmektedir. Bugün bile yasaları ve düzenlemeleri değiştirmek hayat vermek çok yavaş bir süreçtir ve çok fazla işbirliği ve müzakere gerektirir. Brezilya’nın azınlık hissedarlarına kontrol değişikliği sırasında nasıl davranılacağı konusunda büyük bir sorun vardı. Başlangıçta, şirket hukuku tüm pay sahiplerine oy kullanma yetkisi verdi. 1997 yılında devletin özelleştirme sonucu elde ettiği gelirleri en üst düzeye çıkarmak için azınlık hissedarlarının hakları geri çekilmiştir.

0/5 (0 Oy)

yorumunuzu bırakın


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top